Site Overlay

เท้าแบน มีจริงหรือ? มีลักษณะอย่างไร?

เท้าแบน (Flat feet) เป็นลักษณะของเท้าที่ไม่มีส่วนที่โค้งเว้าอยู่ตรงกลางฝ่าเท้า เมื่อคนเท้าแบนยืน ฝ่าเท้าจะราบเป็นแนวเดียวกับพื้นทั้งหมด ซึ่งฝ่าเท้าของคนเราโดยส่วนมากจะมีอุ้งเท้า (Arch) อยู่ตรงกลางฝ่าเท้า มีลักษณะโค้งและไม่ราบไปกับพื้นContinue readingเท้าแบน มีจริงหรือ? มีลักษณะอย่างไร?