Tag: มอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์

มอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์

สาวๆ ควรรู้ เทคนิคการซ้อนมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์หนุ่มๆ ให้ปลอดภัย

 จังหวะการขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์  อย่างแรกเลยสำหรับผู้ที่ซ้อนท้ายที่กำลังจะขึ้นรถ คือการใช้มือซ้ายจับไปที่ไหล่ขวาของผู้ขับขี่ แล้วให้มือขวาจับที่บาร์ท้าย หรือว่าตำแหน่งของด้านท้ายรถที่มีความแข็งแรงหรือเป็นจุดยึดเหนี่ยวที่มั่งคงที่สุด หลังจากที่ได้ตำแหน่งการจับที่มั่นคงแล้วก็ให้ใช้เท้าซ้ายนั้นเหยียบไปที่พักเท้าด้านในหรือว่าด้านซ้ายก่อน เพื่อใช้เป็นตำแหน่งในการเหยียบเพื่อยันตัวเองขึ้นไปบนรถ พร้อมกับใช้มือซ้ายที่จับอยู่ที่หัวไหล่ด้านซ้ายและมือขวาที่จับอยู่กับตัวรถนั้น ดึงตัวเองให้ขึ้นไปบนเบาะ พร้อมกับให้ใช้เข่าขวาไปพักอยู่ที่เบาะหลัง เมื่อขึ้นไปยืนบนที่พักเท้าได้แล้ว ก็ให้ใช้มือขวาไปจับที่หัวไหล่ขวาของผู้ขับขี่แล้วบิดตัวเองไปทางด้านหน้ารถพร้อมกับ ยกเข่าขวาข้ามเบาะแล้วใช้เท่าไปเหยียบที่พักเท้าหลังด้านขวา ...