Site Overlay

ให้พวงหรีดอย่างอื่นแทนการให้พวงหรีดดอกไม้ จะได้บุญหรือไม่

การให้พวงหรีดทุกวันนี้ นอกจากการให้พวงหรีดที่เป็นดอกไม้แล้ว จะเห็นว่ามีของใช้หลายอย่าง ที่เอามาดัดแปลงทำเป็นพวงหรีด อย่างเช่นพวงหรีดพัดลมพวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดผ้าแพร และของใช้อีกมากมาย เป็นการดัดแปลงให้เข้ากับแต่ละยุคแต่ละสมัย เพราะทุกวันนี้หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย การทำกิจกรรมต่างๆContinue readingให้พวงหรีดอย่างอื่นแทนการให้พวงหรีดดอกไม้ จะได้บุญหรือไม่